Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

Phân biệt Person/ Persons/ People/ Peoples


Phân biệt Person/ Persons/ People/ Peoples


- Persons : một dạng số nhiều khác của person, có nghĩa trang trọng và thường được dùng trong văn bản luật, văn bản trịnh trọng, biển báo

- People :
+ Nghĩa thường gặp là số nhiều của person
+ Còn nghĩa thứ 2 là dân tộc

- Peoples : số nhiều của people khi mang ý nghĩa dân tộc

Ex:
- The police keeps a list of missing persons.

- They are persons who are escaping the punishment.

- The English-speaking peoples share a common language.

- The ancient Egyptians were a fascinating people.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét