Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013

How to calculate TOEIC score

You can calculate your TOEIC score yourself after finishing a TOEIC test, using the score conversion table below: 
Bạn có thể tự chấm điểm TOEIC cho mình sau khi hoàn thành một bài test TOEIC nào đó bằng cách sử dụng bảng tính điểm dưới đây. Bạn có thể kiểm tra được trình độ của mình đến đâu để từ đó có thể định hướng tốt cách ôn luyện TOEIC của mình ^^.

Ví dụ, bạn làm được 50 câu Listening và 50 câu Reading thì điểm số của bạn sẽ là:
Listening: 50 = 250
Reading: 50 = 215
Tổng là: 250 + 215 = 465 

Tổng điểm của một bài thi TOEIC là 990 điểm, nhưng không phải một câu là 990/200 = 4.95 điểm đâu nhé. 

Score LevelGeneral Description
875 to 990Professional proficiency in English.
Able to communicate effectively in any situation.
730 to 875Proficiency in English.
Able to satisfy most work requirements with language that is often, but not always, acceptable and effective.
590 to 730Working proficiency in English.
Able to satisfy most social demands and limited work requirements.
500 to 590Advanced Level In English.
Can initiate and maintain predictable face-to-face conversations and satisfy limited social demands.
300 to 550Intermediate Level in English. 
Speaker has a functional,but limited proficiency. Able to maintain very simple face-to-face conversations on familiar topics.
200 to 300Beginning Level in English. 
Able to satisfy immediate survival needs.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét