Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

[Learning Vocabulary] Oxford Picture Dictionary (22)
Pic 1: A Bedroom (Phòng ngủ)


Pic 2:  A Children's Bedroom (Phòng ngủ trẻ con)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét