Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

Những từ viết tắt bạn nên biếtMột số từ viết tắt trong tiếng Anh bạn nên biết

 1. - M.C : master of ceremony ( người dẫn chương trình )
 2. - A.V : audio_visual (nghe nhìn)
 3. - C/C : carbon copy ( bản sao )
 4. - P. S : postscript ( tái bút )
 5. - e.g : exempli gratia ( ví dụ , chẳng hạn )
 6. - etc : et cetera (vân vân )
 7. - W.C : Water_closet (nhà vệ sinh )
 8. - ATM : automatic teller machine ( máy thanh toán tiền tự động)
 9. - VAT : value addex tax (thuế giá trị gia tăng )
 10. - AD : Anno Domini : years after Christ's birth (sau công nguyên )
 11. - BC : before Christ ( trước công nguyên )
 12. - a.m : ante meridiem ( nghĩa là trước buổi trưa )
 13. - p.m : post meridiem ( nghĩa là sau buổi trưa )
 14. - ENT ( y học ) : ear , nose , and throat (tai , mũi , họng )
 15. - I.Q : intelligence quotient ( chỉ số thông minh )
 16. - B.A : bachelor of arts (cử nhân văn chương )
 17. - A.C : alternating current (dòng điện xoay chiều )
 18. - APEC : Asia-Pacific Economic Cooperation : Tổ chức hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
 19. - AFC : Asian Football Confederation : Liên đoàn bóng đá Châu Á
 20. - AFF : Asean Football Federation : Liên đoàn bóng đá Dong Nam Á .
 21. - ASEM : Asia- Europe Meeting : Hội nghị thượng đỉnh Á- Âu.
 22. - ADF : Asian Development Fund : Quỹ phát triên Châu Á.
 23. - HDD : Hard Disk Drive : Ổ đĩa cứng
 24. - FDD : Floppy disk drive : Ổ đĩa mềm
 25. - LCD : Liquid Crystal Display : Màn hình tinh thể lỏng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét