Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

Home and House


"House" and "Home" - sử dụng thế nào?

Trong tiếng Anh khi nói "HOUSE" thì người ta chủ ý nói về một kiến trúc, một toà nhà, công trình xây dựng, một biệt thư... nói chung là nói về "bất động sản" thôi.

Khi nói về "HOME" là khi người ta muốn nói về "một mái ấm gia đình". 
"HOME" là một nơi có người ta cư trú ở trong đó, còn "HOUSE" thì chỉ là một bất động sản không tri giác và cũng không có nghĩa
 là có người ở trong đó.

"HOME":
- Nơi cư trú, mái ấm gia đình (của bất cứ ai).
Ex: I have (own) 5 houses, but my family and I only live in one house, and that house is my HOME.

- Nơi của một gia đình cư ngụ.
Ex: This mud hut is my happy HOME.

- Nơi sinh thành hay tổ quốc của một ai đó.
Ex: Viet Nam is my HOME.

- Nơi săn sóc người ta.
Ex: That place is a HOME for the elderly.

- Môi trường sống của thú vật.
Ex: The jungle is where tigers called HOME.

"HOUSE":
- công trình kiến trúc, công trình xây dựng
- toà nhà, "building".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét