Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

TIME


Time - Thời gian


Để hỏi về thời gian ta dùng câu hỏi:

 • What time is it? (Mấy giờ rồi?) 

hay hiện nay người ta cũng thường dùng câu hỏi này:

 • What’s the time? (Mấy giờ rồi?) 


Để nói về thời gian ta dùng các cách nói sau:

1. Người ta dùng “IT” để nói đến giờ giấc.

2. Nếu chỉ nói đến giờ không có phút ta dùng o’clock hoặc có thể chỉ cần viết số.

Ví dụ: 
 • It’s five o’clock (5 giờ rồi) 
 • He ussually gets up at five (Anh ấy thường dậy lúc năm giờ) 

3. Nếu nói đến giờ lẫn phút ta dùng:

+ “past” nếu muốn nói phút hơn

+ “to” nếu muốn nói kém

Ví dụ:

 • It’s five past two now. (Bây giờ là hai giờ năm phút) 
 • It’s five to two now (Bây giờ là hai giờ kém năm). Các từ sau được dùng để nói về thời gian

 • · hour :giờ 
 • · minute :phút 
 • · second :giây 

Vocabulary

 • · the day before yesterday :ngày hôm kia 
 • · the day after tomorrow :ngày mốt 

Người ta thường dùng it để nói đến ngày tháng, giờ giấc và thời tiết.

Ví dụ:

 • · It’s lovely today. (Hôm nay trời đẹp) 
 • · It’s January now (Bây giờ là tháng Một)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét