Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

[Learning Vocabulary] Oxford Picture Dictionary (3)

Picture 1,2: Studying (Học)
Click vào hình để xem rõ hơnFrom: English - Vietnam Oxford Picture Dictionary

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét