Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

[Learning Vocabulary] Oxford Picture Dictionary (2)

Picture 1: School (trường học)
Click vào hình để xem rõ hơnPicture 2: Personal Information (Lý lịch)
Click vào hình để xem rõ hơn
From: English - Vietnam Oxford Picture Dictionary

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét