Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

[Learning Vocabulary] Oxford Picture Dictionary (1)

Picture 1: A classroom (Lớp học)
Click vào hình để xem rõ hơn
From: English - Vietnam Oxford Picture Dictionary

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét