Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

[Learning Vocabulary] Oxford Picture Dictionary (4)

Picture 1: Everyday Conversation (Đàm thoại hàng ngày)
Click vào hình để xem rõ hơn


Picture 2: The Telephone (Điện thoại)
Click vào hình để xem rõ hơn
From: English - Vietnam Oxford Picture Dictionary

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét