Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

[Learning Vocabulary] Oxford Picture Dictionary (14)


Picture 1,2: Life Events (Diễn biến trong cuộc sống)

Pic 1


Pic 2

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét