Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

[Learning Vocabulary] Oxford Picture Dictionary (17)


Picture 35: Finding a Home (Tìm nhà)


Picture 34: Places to Live (Chỗ ở)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét