Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

[Learning Vocabulary] Oxford Picture Dictionary (11)

Picture 1: Age and Physical Description (Tuổi tác và thể chất)
Picture 2: Describing Hair (Mô tả tóc)
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét